مرور برچسب

عصر دیجیتال

وقتی تربیت‌بدنی موضوع مد و لباس می‌شود

جامه پوش: توجه به دو عرصه هنر و ورزش، می‌تواند متضمن سلامت روح و جسم افراد بوده حال‌آنکه کشور ما ایران ید طولایی در هر دو زمینه دارد. این در حالی است که گاه به‌واسطه بسیاری از موضوعات مهم و اساسی در چرخه حیات ورزش و ورزشکاران، مقوله پوشاک…