مرور برچسب

عروسک بومی

جشنواره هنرمندان خودآموخته ایران در نیاوران

جامه پوش: یکی از موضوعات بسیار مهم و اولویت‌دار در انجمن هنرمندان خودآموخته ایران از بدو تأسیس به طراحان و سازندگان عروسک‌هایی برمی‌گردد که هرکدام از شکل و فرم گرفته تا سایر تزئینات و ملحقات، نماینده بخش اعظمی از خرده‌فرهنگ‌های ایرانی هستند…