مرور برچسب

عدل پنبه

عدل پنبه چیست؟

جامه پوش: عدل پنبه (Cotton Bale) به عنوان پنبه تصفیه شده، بسته بندی گردیده در یک اندازه خاص و قابل کنترل برای استفاده توسط روش های تولید مدرن تعریف می گردد. در واقع نوعی از پنبه است که در داخل دستگاه پنبه پاک کنی گذاشته می شود تا الیاف از…