مرور برچسب

عثمانی

پای‌پوش از آغاز تاکنون

جامه پوش: در طراحی هر المانی، دانستن پیشینه آن موضوع اهمیت دارد. یک طراح کفش باید بداند که این المان پوششی از کجا آمده، چه طور ساخته‌شده و در طول تاریخ چه تغییراتی روی آن انجام‌شده است. در متن ذیل بررسی‌شده که نخستین کفش در دنیا چه بوده،…

امیرکبیر در لباس سرتیپی

یکی از معماهای روزگار، تصویر چهره مردی است که یکی از نامدارترین و البته خوشنام ترین دولتمردان ایرانی لقب گرفت است. برای یافتن چهره واقعی کمی باید تاریخ را ورق بزنیم. یکی از تصاویری که به صدراعظم اول ناصرالدین شاه منتسب می دانند همین…