مرور برچسب

طراحی و دوخت

میراث‌فرهنگی صدای ماکوهای هنرمندان را بشنود

جامه پوش: هنرمند پارچه بافی سنتی با اشاره به اینکه صدای ردکردن ماکوها و هیاهوی زنان از گذشته در گلستان وجود داشته، گفت: این هنر هم اکنون برای رونق و رواج نیازمند حمایت مسئولان است. گلستان به لحاظ شرایط آب و هوایی مناسب و دارا بودن مواد…