مرور برچسب

طراحی و دوخت لباس

طرح گلابتون و خوس روی لباس مردم بندر

جامه پوش: هنرمند عرصه طراحی و دوخت لباس هرمزگانی درباره شرایط حاکم بر لباس محلی مردمان این خطه گفت: علی‌رغم آنکه در سال‌های اخیر نه‌فقط در این استان که بسیاری از مناطق کشور، لباس بومی مناطق مختلف به دست فراموشی سپرده شده بود اما…