مرور برچسب

طراحی الگو

ابزار و شرایط ساخت الگوی پوشاک

جامه پوش: کاغذ الگو در طرح ها و رنگ های متنوعی موجود است که هر کدام هدف خاصی دارند. هر تامین کننده کاغذ از یک سیستم کدگذاری برای نشان دادن دامنه وزن کاغذهای تولیدی اش استفاده می کند. اولویت تولید کننده براساس انتخاب شخص و موارد کاربرد…