مرور برچسب

طراحان پارچه

شیوه نامه اجرایی صدور مجوز جشنواره مد و لباس تصویب شد

جامه پوش: در سی و نهمین جلسه شورای سیاستگذاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور شیوه نامه اجرایی صدور مجوز رویداد/نمایشگاه /جشنواره مد و لباس اسلامی ایرانی تصویب شد. این شیوه نامه در ۳ صفحه که شامل یک مقدمه، 11 ماده و 2 تبصره است تصویب و…