مرور برچسب

طراحان پارچه و لباس

لزوم درک معانی نمادها در روند طراحی لباس عاشورا

جامه پوش: محبوبه الهی، پژوهشگر و دبیر علمی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی تأکید کرد: طراحان پارچه و لباس باید در سایه درک معانی و مفاهیم نمادهای دینی و عاشورایی، جلوه‌های بصری این پوشش را بهبود بخشند. محبوبه الهی ـ پژوهشگر، مدرس دانشگاه و…