مرور برچسب

طراحان برتر لباس

تولید‌‌ پوشاک فعالیت فرهنگی است، نه صرفا اقتصادی

جامه پوش: ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در مراسم معرفی طراحان برتر و منتخبان جشنواره فرهنگی و هنری پوشاک دیبا گفت: امروز بسیار خوشحالم و برگزاری این نمایشگاه یک غرور صنفی است و افتخار ما این است که پرچم تولید…