مرور برچسب

طب ایرانی و جنبه‌های درمانی پوشاک

طب ایرانی و جنبه‌های درمانی پوشاک

جامه پوش: بررسی‌های جدید پژوهشگران ایرانی در گوشه و کنار متون طب سنتی ایران نشان می‌دهند که لباس و پوشاک، جایگاهی ویژه در این طب برای مقاصد پیشگیرانه و درمانی داشته است. طب ایرانی بر پایه فلسفه و اصول و مبانی خاص خود، مجموعه‌ای از علوم…