مرور برچسب

ضایعات منسوجات

خمیر سوئدی ساخته شده از زباله های نساجی

جامه پوش: Circulose نام تجاری خمیر محلول (Dissolving Pulp) است که شرکت Renewcell از طریق ضایعات کاملاً منسوج مانند شلوارهای جین فرسوده و ضایعات تولیدی آن را تولید می کند. خمیر (تفاله) محلول همان چیزی است که در صنعت نساجی برای ساخت انواع…