مرور برچسب

صنعت چرم و کفش

امسال، عزمی برای تعطیلی نمایشگاه ها نیست

جامه پوش: تعطیلی‌های گسترده بیشتر رویدادهای بین‌المللی مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک در سال گذشته به‌منظور مهار ویروس کرونا ضربه سنگینی بر این صنعت داشت و همچنان با شیوع گونه جدیدی از این ویروس، جامعه جهانی بین رو راهی به دام افتاده است اما…