مرور برچسب

صنعت پوشاک جهان

چین بوربری را تحریم کرد

نخستن برند لوکس در صنعت پوشاک جهان هدف حملات و تحریم‌های چین قرار گرفت. اروپا، انگلیس و کانادا به شدت به رفتارهای چین با اقلیت‌های مسلمان در استان سین کیانگ و همچنین تبتی‌ها اعتراض کرده‌اند که این موضوع هم‌اکنون به یک بحران سیاسی میان…