مرور برچسب

صنعت خرده‌ فروشی

چالش صنعت خرده‌فروشی در سال 2022

جامه پوش: خرده‌‌فروشان در سال 2022 با چالش‌های زیادی از جمله تعدیل نیروی کار، کمبود زنجیره تامین و تورم بی‌سابقه که باعث افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان می‌شود، رو‌به‌رو خواهند بود. با وجود این، کارشناسان فرصت‌‌هایی مانند تجارت الکترونیک،…