مرور برچسب

صنایع دستی ایران

قیمت گذاری روی دوخت‌های سنتی معقول نیست

جامه پوش: مهدیه محمدی خجسته دارای مدرک سوزن‌دوزی درجه یک و فعال حوزه طراحی لباس و دوخت‌های سنتی، درباره روند فعالیت‌های خود و شرایط حاکم بر این عرصه گفت: در دانشگاه طراحی و دوخت خواندم و از اواخر دهه 70 به تدریس در آموزش و پرورش و از کمی…