مرور برچسب

صالحی امیری

پیرامون توجیهات صالحی امیری؛ ذره‌ای عقل برای مخاطب در نظر بگیرید

جامه پوش: بیش از یک ماه از پایان رقابت های المپیک توکیو می گذرد اما صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان، در یک برنامه تلویزیونی از طراحی لباس کاروان ایران در مراسم رژه افتتاحیه دفاع کرد و لباسها را زیبا خواند. این صحبت ها به لحاظ…