مرور برچسب

شیوا تبرایی نظری

نگارش کتاب دوخت‌های سنتی ملل

هنرمند عرصه دوخت‌های سنتی و سوزن‌دوزی‌های ایرانی می‌گوید با توجه به کمبود منابع مطالعاتی در زمینه انواع رودوزی‌های ایران و جهان، در حال انجام مراحل مقدماتی برای نگارش کتاب دوخت‌های سنتی ملل است. شیوا تبرایی نظری از هنرمندان عرصه دوخت‌های…