مرور برچسب

شیمی

تندرستی با به دام انداختن گرمای بدن در الیاف جدید

جامه پوش: شرکت Hologenix می گوید که Celliant یک فناوری نساجی واکنشی است که با به دام انداختن گرمای بدن و تبدیل آن به انرژی مادون قرمز کار می کند. این ماده از مواد معدنی با منبع اخلاقی ساخته شده و توسط یک هیئت علمی مشاوره ای متشکل از متخصصان…