مرور برچسب

شورای عالی برندهای پوشاک ایران

جلسات نمایشی و فقط برای قانونی جلوه دادن طرح لباس ها بود

جامه پوش: رئیس شورای عالی برندهای پوشاک ایران با اشاره به انتقادات وارد شده به البسه ورزشکاران کاروان اعزامی به المپیک توکیو ۲۰۲۰ گفت: از ظرفیت برندهای پوشاک کشور در این خصوص استفاده مناسبی صورت نگرفته است. شاهین فاطمی رئیس شورای عالی…