مرور برچسب

شهرک پوشاک

بی‌تدبیری‌ دولت گذشته، خروج صنعت نساجی از دور رقابت جهانی

جامه پوش: صنعت نساجی در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت پس از موادغذایی و مسکن قرار دارد و 4 درصد ارزش افزوده صنعتی و 10 درصد از کل صادرات صنعت کشور را شامل می‌شود. به‌صورتی که برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر 18 درصد اشتغال در…

رونق بزرگترین شهرک پوشاک ایران در گرو زیرساخت‌ها است

جامه پوش:  عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت: رونق بزرگترین شهرک پوشاک ایران در گرو تامین زیرساخت‌ها قبل از استقرار واحدهای تولیدی است. علیرضا حائری با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم در ساخت بزرگترین شهرک پوشاک ایران در…