مرور برچسب

شهرتاش رزم‌جو

تداوم کارگاه‌های آموزشی و وبینارهای نمایشگاه لباس عاشورایی

جامه پوش: علاقه‌مندان همچنان فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه lmsspace.com به طور رایگان به کارگاه‌های آموزشی و وبینارهای ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی دسترسی داشته باشند. شهرتاش رزم‌جو، مدیر درگاه مجازی مرتبط با کارگاه‌های آموزشی و…