مرور برچسب

شستشوی زیستی

تفاوت بین شستشوی زیستی و شستشوی آنزیمی

جامه پوش: شستشوی زیستی (Bio wash) و شستشوی آنزیمی (enzyme wash) دو روش بسیار مهمی هستند که از آنها در بخش شستشوی پوشاک استفاده می شود. هر دوی این روش ها عاملی برای افزایش نرمی و لطافت لباس ها به حساب می آیند. هر چند که شستشوی آنزیمی از…