مرور برچسب

سیدعباس ربانی

خیاطی تنها کسب‌وکارش نبود، زندگی است

جامه پوش: حالا 66سال از زمانی‌ که مجبور شد درس را رها کند و روانه بازار کار شود، می‌گذرد. دو گزینه پیش‌رویش بود؛ یا باید آهنگر می‌شد یا خیاط که او دومی را برای ادامه راهش انتخاب کرد. برای آموزش به تهران رفت و از وقتی برگشت، در مغازه‌ برادرش…