مرور برچسب

سیاست ورزی

استایل زنان سیاستمدار از کجا اهمیت پیدا کرد؟

جامه پوش: در طول تاریخ زنان سیاستمداری را داشته‌ایم که تأثیر زیادی بر روی تاریخ دنیا گذاشته‌اند. این در حالیست که یکی از مهم‌تریم المان‌های تأثیر آن‌ها علاوه بر زبان بدن، نوع لباس آن‌ها هم بوده است.…