مرور برچسب

سیاستمدار

سیاستمداران و ساعت‌های گران قیمت

جامه پوش: بستن ساعت خوب به مچ دست، حق است یا یک اتفاق شگفت انگیز؟ اگر به دست من و شما باشد شاید یک امر عادی باشد اما در مچ دست یک سیاستمدار در ایران، انهم در شرایط اقتصادی موجود، کمی جالب توجه است. اتفاقا هر چه ساعت گران قیمت به دست…