مرور برچسب

سوزن‌دوزان بلوچ

سود دوخت‌های سنتی در جیب دلالان

جامه پوش: شکوفه کنکاشیان، هنرمند عرصه دوخت‌های سنتی و مدرس دانشگاه درباره شرایط حاکم بر این حوزه با پایان دوران پاندمی کرونا گفت: از همان اوایل شیوع ویروس کرونا، کاهش کیفیت تدریس و آموزش مشهود بود و به همین دلیل از فضای دانشگاه فاصله گرفتم…