مرور برچسب

سنگ دوزی

لباس خاص ملکه مادر در عروسی شاه و ثریا

جامه پوش: در موزه پوشاک سلطنتی کاخ موزه سعدآباد لباسی نگهداری می شود که بسیار منحصر به فرد است. این لباس گرانبها که در شب عروسی محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری بر تن ملکه مادر بود یکی از درخشان ترین آثار این موزه است. لباس پیش رو،…