مرور برچسب

سندینگ ماشینی

سند بلاستینگ و شستشوی پوشاک

جامه پوش: سند بلاستینگ یکی از بخش های فرآیند خشک است که از آن در شستشوی پوشاک استفاده می شود. فرآیند سند بلاستینگ فقط در شستشوی لباس های جین به کار می رود. این روش به یک فرآیند فیزیکی اشاره دارد که باعث ایجاد جلوه های ساییدگی یا تغییر…