مرور برچسب

سریال

لباس عشایر بر تن لاله اسکندری

تصویری از لاله اسکندری منتشر شده که او را در لباس عشایر نشان می دهد. این تصویر برای سریال جشن سربرون است که از تلویزیون پخش خواهد شد.لباس یکی از نمادهای بارز زندگی عشایر ایران است. هر ایل و طایفه از عشایر کشور نیز لباس و تیپ خاص خود را…