مرور برچسب

سبک سورئالیسم

در سرزمین مد به قانون متمایز بودن در حق تکثیر احترام بگذاریم!

آیا می‌دانید بخش اعظمی از تاریخ هنر ایران گم شد چرا که بسیاری از هنرمندان در یک دوره تاریخی بر اساس یک تفکر غلط پای آثارشان را امضا نمی‌کردند؟ یکی از ویژگی‌های سبکی که هسته اصلی آثار هنری در تمامی عرصه‌ها از جمله مد و لباس را تشکیل…