مرور برچسب

ساماندهی مد

ثبت‌نام طراحان لباس برای اخذ مجوز و پروانه فعالیت

جامه پوش: دبیرخانه کارگروه ساماندهی برای ثبت نام طراحان لباس به منظور اخذ جواز کسب و دریافت پروانه در رسته طراحی دعوت بعمل آورد. در راستای تحقق اهداف قانون و به منظور اجرای مفاد ماده 8 قانون مصوب 12/10/1385 و به منظور حمایت از طراحان…