مرور برچسب

ساماندهی مد و لباس

گنجینه ملی پوشش ایران راه اندازی شد

جامه پوش: دبیرخانه ساماندهی مد و لباس کشور، با هدف جمع آوری منابع مکتوب و غیر مکتوب (پوشاک، فیلم، فایل صوتی و...) جهت تهیه مجموعه غنی و ارزشمند در عرصه مد و لباس ایران اقدام به راه‌اندازی بخش «گنجینه ملی پوشش ایران» نموده است. لذا از تمامی…