مرور برچسب

سال خرگوش

سال خرگوش به روایت طراحان مد

جامه پوش: دوازده جانوری یک نوع گاهشماری قمری بر پایه گاهشماری چینی است که یک جانور و ویژگی‌های آن را به هر سال در یک چرخه ۱۲ ساله اختصاص می‌دهد. بر این اساس، سال‌های ۲۰۲۳ میلادی و ۱۴۰۲ هجری شمسی با عنوان سال خرگوش نام‌گذاری شده است. جمعی…