مرور برچسب

ساس ها

نحوه شستشوی لباس های قرار گرفته در معرض ساس ها

جامه پوش: احتمالاً این جمله را در دوران کودکی به کرات شنیده اید که اجازه نده ساس ها در طول خواب گازت بگیرن. اما حالا که بزرگ شده ایم چگونه می توانیم به ساس ها اجازه ندهیم که ما را گاز بگیرند؟ پاسخ به این سوال منوط به یاد گرفتن نحوه شستشوی…