مرور برچسب

زیور آلات

صدور 1561 مجوز شناسه شیما و مالکیت معنوی

جامه پوش:1561 طراح نشان شیما و مالکیت معنوی در مهر ماه سال جاری از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور صادر شد، از این تعداد آثار، 1212 طرح شناسه شیما و تعداد 89 طرح حائز دریافت مالکیت معنوی شده است. قابل ذکر است از 89 اثری که مالکیت…