مرور برچسب

زهرا رسول‌زاده نمین

تاپستری؛ هنری بدون چارچوب و محدودیت

جامه پوش: زهرا رسول‌زاده نمین، از هنرمندان پیشکسوت عرصه تاپستری می‌گوید این هنر پلی میان گذشته، حال و آینده است که تمام بافته‌ها، گره‌ها و دوخت‌ها را شامل می‌شود. زهرا رسول‌زاده نمین در بخش پیشکسوتان یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر با هنر…