مرور برچسب

زباله

ادغام فناوری تنظیم کنندگی دمای 37.5 با تکنولوژی

جامه پوش: آزمایشگاه های کوکونا (Cocona Labs)، سازندگان فناوری تنظیم کننده دما 37.5 اعلام کردند که پس از تقریباً چهار سال آزمایش، تمام الیاف و نخ های 37.5، در آینده از فناوری تجزیه زیستی پیشرفته (+EB) استفاده می کنند که باعث تسریع روند تجزیه…