مرور برچسب

ریون ویسکوز

چرا پارچه ویسکوز آینده صنعت مد است؟

جامه پوش: درک روزافزونی در سرتاسر جهان وجود دارد که صنعت مد سریع هزینه زیست محیطی هنگفتی را به همراه دارد و لباس‌ها تنها برای پوشیدن چند بار قبل از دور انداختن، طراحی شده‌اند. اگر چیزی تغییر نکند، تا سال ۲۰۳۰ در مسیر دور ریختن بیش از ۱۳۴…