مرور برچسب

ریاضی

پیدا کردن سن و سایز پای دوستتان با یک ترفند

جامه پوش: با ترفندهای ریاضی می‌توانید سن و شماره پا دوستتان را متوجه شوید. برای این کار از دوست‌تان بخواهید که شماره کفشش را در نظر بگیرد. بعد آن عدد را در عدد ۵ ضرب کند. اکنون حاصلضرب را با عدد ۵۰ جمع کند و عدد نهایی را در عدد ۲۰ ضرب…