مرور برچسب

رویدادهای مد و لباس

لزوم توجه به رگ حیاتی رویدادهای مد و لباس

جامه پوش: در دنیای کنونی، اگر یک رویداد بزرگ را برنامه‌ریزی کرده باشید، مطمئناً می‌دانید که ایجاد فرصت انجام یک فعالیت فرهنگی و هنری در طیف گسترده به شکل مناسب و حرفه‌ای بدون اسپانسر یا حامی مالی امکان‌پذیر نیست زیرا پوشش تأمین اعتبارات و…