مرور برچسب

روز جهانی موزه

لباس یکی از مصادیق اصالت فرهنگ و هنر است

جامه پوش: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همزمان با روز موزه گفت: در تعاریف امروز، موزه را به‌ مثابه یک رسانه می‌دانند که علاوه‌ بر گردآوری صیانت و انتقال هدف، می‌تواند روایتگر و پیوند دهنده تجربیات و دستاوردهای فرهنگی گذشتگان و معاصران باشد.…