مرور برچسب

روانشناسی رنگ‌ها

پوشیدنی‌ها در کدام طبقه هرم مازلو جای دارند؟

جامه پوش: تاریخ پوشاک، بخشی از تاریخ تمدن است که در آن از تحولات، شکل و فرم لباس از زمان‌های دور تاکنون گفتگو می‌کند و این تحولات با تحولات دیگر تاریخی، اجتماعی و معیشتی مردم ارتباط مستقیم دارند. در هر حال، منشأ لباس هرچه باشد نکته آن…