مرور برچسب

رهبر

چین رهبر مسلم صادرات کفش دنیا

جامه پوش: با کاهش ناگهانی صادرات در سال ۲۰۲۰ (۱۹.۲-٪) به دلیل همه گیری کووید-۱۹، حجم کفش صادراتی به سراسر جهان تا حدودی در سال ۲۰۲۱ (۷.۴+٪) به ۱۳ میلیارد جفت بهبود یافته است. سال گذشته، صادرات ۵۸.۸ درصد از کفش‌های تولید شده در سراسر جهان را…