مرور برچسب

رنگ کردن مو

از پیر شدن نترس !

جامه پوش: شاید آن لحظه‌ای که تارهای موی خاکستری را بین موهایمان پیدا می‌کنیم برای بسیاری از ما لحظه سختی باشد. بعضی از افراد برای پوشاندن آن، موهای خود را رنگ می‌کنند، بعضی دیگر موهای خاکستری و سفید خود را می پذیرند، موهای خاکستری و سفید طی…