مرور برچسب

دیزل

طرحی برای امروز

جامه پوش: نظریه دیزل؛ ما دنیای اطراف خود را می‌بینیم و آن را جدا کرده و آنچه را فکر می‌کنیم، باز می‌کنیم و سعی کرده به‌طور متفاوت اجرا کنیم. «دیزل» یک شرکت ایتالیایی واقع در ونیز است. لباس، کفش، عینک، ساعت و لوازم آرایشی از تولیدات این…

یاغی گری که جین پاره را مد کرد

جامه پوش: ما دنیای اطراف خود را می‌بینیم و آن را جدا می‌کنیم وآنچه را که فکر می‌کنیم، باز می‌کنیم و سعی می‌کنیم به‌طور متفاوت اجرا کنیم؛ این ها صحبت های رنزو روسو، بنیان‌گذار دیزل است. دیزل، یک شرکت ایتالیایی واقع در ونیز بوده که لباس،…