مرور برچسب

دکمه

سرگذشت دکمه‌ها به روایت تاریخ

جامه پوش: ایان مک نیل در دایره‌المعارف تاریخ فناوری می‌نویسد که نخستین دکمه شناخته‌شده، در ابتدا بیشتر به‌عنوان یک زینت استفاده می‌شد تا به‌عنوان بست. این دکمه در موهنجودارو دره سند یعنی پاکستان فعلی یافت شده و حدود 5هزار سال قدمت دارد.…

نحوه اندازه گیری سایز دکمه در صنعت پوشاک

جامه پوش: محاسبه اندازه دکمه که آن را برحسب واحدی به نام Ligne می سنجند؛ یکی از وظایف مهم یک بازارپرداز پوشاک است. اندازه نادرست دکمه می تواند یک لباس خوب را به یک لباس معیوب تبدیل کند. به دلیل اهمیت این موضوع در بخش صنعت پوشاک، در این…