مرور برچسب

دوزندگان لباس زنانه

چرا دکمه‌ پیراهن‌ های زنانه سمت چپ است؟

جامه پوش: همه ما می‌دانیم کاربرد دکمه‌های لباس چیست، اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که با وجود اینکه اکثر انسان‌ها راست‌دست هستند چرا دکمه‌های پیراهن‌های زنانه در سمت چپ قرار دارند؟ از آن‌جا که بیشتر افراد با دست راست کار می‌کنند،…