مرور برچسب

دوره قاجار

ناصرالدین شاه عامل تغییر لباس ایرانیان

جامه پوش: قدمت پوشاک به اندازه طول حیات بشری است و از تنوع زیادی برخوردار است. پوشاک علاوه بر ارتباط با ویژگی‌های فردی، با وضعیت جامعه و امور سیاسی، فرهنگی و… آن مرتبط است و از آن تاثیر می‌پذیرد. آتوسا رسولی و فریبا آلادینی در کتاب…

برقع سوغات طالبان یا جامعه جهانی

جامه پوش: برقع در ایران تا دوره قاجار استفاده می‌شد و بعد از این دوره به علت سیاست کشف حجاب رضاشاه، دیگر مورد استفاده قرار نگرفت هر چند که پس از خلع رضاشاه تاکنون، جمعی از مردم استان‌های هرمزگان، خوزستان و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان از…

واژه صنایع زیبا به جای صنایع دستی

جامه پوش: رئیس انجمن مفاخر فرهنگی به مناسبت هفته گرامیداشت صنایع دستی پیشنهاد کرد که عنوان صنایع دستی به صنایع زیبا تغییر یابد. حسن بلخاری قهی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در یادداشتی نوشت: نخستین اصل اساسنامه انجمن آثار و مفاخر…

نساجی دوره قاجار و زنان قجری؛ از مجالس رزم و بزم تا شکارگاه

جامه پوش: زن در پرده‌های قاجاری به‌تدریج از ویژگی‌هایی چون حیا و حجاب فاصله گرفته و پیکرش به‌عنوان عاملی تزئینی یا ابزاری برای لذت بصری مردان درآمده است. ضمن اینکه با سفر پادشاهان قاجار به اروپا نقش زنان ازلحاظ اجتماعی دچار دگرگونی می‌شود.…

گلایه تولیدکنندگان چرم از گرانی مواد اولیه

این روزها حرفه چرم‌سازی با پیشینه‌ای که سابقه آن به دوره قاجار می رسد به واسطه فعالیت تعداد انگشت شماری علاقمند همچنان سرپاست اما گرانی مواداولیه آنها را نیز در آستانه بیکاری قرارداده است. درگذشته‌های نه‌چندان دور استان همدان به لحاظ…