مرور برچسب

دوخت سنتی

این ۴۰ دوخت سنتی به اخذ مجوز نیاز ندارند

جامه پوش: ۱۸ گروه از صنایع دستی در حوزه مشاغل خانگی اعلانی قرار گرفتند و به اخد مجوز کسب و کار در ابتدای فعالیت نیاز ندارند. پویا محمودیان معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این باره گفت: برای…